Skip to main content

De MERCURIUS
Klinisch onderzoek

Populatiebemonstering

  • 242 patiënten
    met aanhoudende kniepijn na een eerdere meniscectomie

  • 176 patiënten
    werden behandeld met de NUsurface

  • 66 Controlepatiënten
    (behandeld met niet-chirurgische therapieën)

Klinische resultaten

Voltooiing van 24 maanden Follow-up

89% van de NUsurface-patiënten voltooiden de twee jaar durende studie, terwijl slechts 65% van de controlegroep (zonder chirurgie) tevreden bleef met de zorg die zij ontvingen en die tot het einde van de studie duurde.

NUsurface® Groep

84%

Controlegroep

69%

Verbetering van pijn en QOL

Twee jaar na de implantatie meldde 84% van de voor follow-up beschikbare NUsurface-patiënten een merkbaar klinisch voordeel en 69% voldeed aan de drempel voor een aanzienlijke klinische verbetering van zowel pijn als levenskwaliteit.

70 procent van de ingeschreven patiënten gebruikte één NUsurface-implantaat en 20 procent kreeg een vervangend implantaat.

Patiënten die een NUsurface-implantaat kregen, hadden een tragere progressie van osteoartritische veranderingen.

Bij alle leeftijdscategorieën, waaronder patiënten van 30, 40, 50 en 60 jaar, werd een gelijke verbetering van de pijn en het functioneren gemeld.

Het NUsurface Implantaat bleek ook even goed te werken bij patiënten met een normaal gewicht, overgewicht of obesitas.

Mogelijke risico’s en complicaties

Aan alle operaties zijn risico’s en complicaties verbonden. Praat met uw arts voor elke procedure.

Het is mogelijk dat het NUsurface ontwricht raakt. Wanneer dit is gebeurd, is dit meestal in verband gebracht met een andere traumatische of ongewone kracht op de knie, maar niet in alle gevallen. Vaak leidt dit tot schade aan de prothese, maar in geen enkel geval heeft dit geleid tot schade aan de knie.

Het is mogelijk dat het NUsurface beschadigd raakt doordat blootgesteld bot in direct contact komt met de rand van de prothese, wat leidt tot slijtage. In sommige gevallen ervaren patiënten een tijdelijke reactie (synovitis) als gevolg van materiaalresten van de plaats van de schaafwond, hoewel dit in alle gevallen is verdwenen.

Aanmelden voor informatie

Veelgestelde vragen

Patiëntenonderwerpen